Aantal bezoekers sinds 30-1-2009

Geachte bezoeker,

Er zijn enkele bijzondere maatregelen vanwege de Corona-omstandigheden. De meeste daarvan zijn u al bekend. Enkele zaken zijn wat meer specifiek:

- als er symptomen zijn die wijzen op een mogelijke COVID-19 besmetting moet er eerst worden overlegd. Die symptomen kunnen zijn: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts en dergelijke.

- als u weet dat u COVID-19 heeft, of heeft gehad dan moet u dat melden, eveneens als u recentelijk contact heeft gehad met iemand die corona-geïnfecteerd is.

- zijn deze omstandigheden er niet dan kunt u gerust een afspraak maken.

In de praktijk zijn de volgende regels van kracht, met als doel om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden:

- Komt u zo mogelijk zonder begeleiding, om het aantal personen in de praktijk beperkt te houden. Kom op tijd, liefst net iets voordat uw afspraak is gepland.

- Het toilet mag vanwege hygiëne-overwegingen niet worden gebruikt. Poetsen moet thuis gebeuren. 

- Jassen, tassen en ook uw mondkapje ophangen in de garderobe. Raakt u verder zo weinig mogelijk zaken aan.

- U krijgt vlak voordat u plaats neemt in de stoel een desinfecterend doekje aangereikt waarmee u uw handen kunt desinfecteren. Dit doekje moet u met beide handen blijven vasthouden in de stoel. Raak niet uw gezicht aan, geen vingers in de mond. Niet zelf protheses uitnemen. 

 Voor het maken van telefonische afspraken verzoek ik u zoveel mogelijk te bellen tussen 12 - 13 uur.  Buiten deze uren wordt de telefoon opgenomen als de werksituatie het toelaat. U kunt zonodig een melding inspreken. 

Patienten die al zijn ingeschreven kunnen een controle-afspraak maken in de webagenda. 

 Veel mensen willen weten wat een behandeling kost. Een volledig overzicht van de diverse verrichtingen vindt u hier. 

U kunt altijd een begroting krijgen voorafgaand aan een behandeling. Daarnaast is het voor ons zeer eenvoudig om voor u uit te rekenen wat uw verzekeraar vergoedt en wat uw eventuele eigen bijdrage is.

De praktijk is gevisiteerd door de KNMT en voldoet aan de voorwaarden van het kwaliteitsregister tandheelkunde (KRT). 

 

 

 

Laatste update: 14 december 2020