Aantal bezoekers sinds 30-1-2009

Geachte bezoeker,

Er zijn enkele bijzondere maatregelen vanwege de Corona-omstandigheden. De meeste daarvan zijn u al bekend. Enkele zaken zijn wat meer specifiek:

- als er symptomen zijn die wijzen op een mogelijke COVID-19 besmetting moet er eerst worden overlegd. Die symptomen kunnen zijn: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts.

Als u COVID-19 heeft, of heeft gehad moet u dat melden, eveneens als u recentelijk contact heeft gehad met iemand die corona-geïnfecteerd is.

- zijn deze omstandigheden er niet dan kunt u een afspraak maken.

- Komt u zo mogelijk zonder begeleiding, om het aantal personen in de praktijk beperkt te houden.

- Het toilet is niet beschikbaar! Poetsen moet thuis gebeuren. 

- Jassen en tassen in de garderobe. Raakt u verder zo weinig mogelijk zaken aan. U krijgt vlak voordat u plaats neemt in de stoel een desinfecterend doekje aangereikt waarmee u uw handen kunt desinfecteren.

 

 Voor het maken van telefonische afspraken verzoek ik u zoveel mogelijk te bellen tussen 12 - 13 uur.  Buiten deze uren wordt de telefoon opgenomen als de werksituatie het toelaat. U kunt zonodig een melding inspreken. 

Patienten die al zijn ingeschreven kunnen een controle-afspraak maken in de webagenda. 

 

Adres: Radesingel 26, 9711 EK Groningen

Nieuwe patienten zijn welkom. 

Bel 050-3133767 of stuur een mail naar:

tandartsvanderveere@planet.nl 

Veel mensen willen weten wat een behandeling kost. Een volledig overzicht van de diverse verrichtingen vindt u hier. 

U kunt altijd een begroting krijgen voorafgaand aan een behandeling. Daarnaast is het voor ons zeer eenvoudig om voor u uit te rekenen wat uw verzekeraar vergoedt en wat uw eventuele eigen bijdrage is.

De praktijk is gevisiteerd door de KNMT en voldoet aan de voorwaarden van het kwaliteitsregister tandheelkunde (KRT). 

 

 

 

Laatste update: 22 april 2020